Vind uw product

 Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. 


 

 

MKB Check voor kleine werkgevers met weinig personeel.

 

 

VZL kan voor u checken of uw bedrijf “arbeidsrecht proof” is. Uw bedrijf wordt in een dag doorgelicht op de belangrijkste arbeidsjuridische aspecten. U ontvangt in een korte heldere rapportage een solide risico-analyse, inclusief aanbevelingen om geconstateerde problemen op te lossen. De check behelst:

 

 • check op arbeidsovereenkomsten,
 • voldoet uw bedrijf aan wet- en regelgeving (denk aan de AVG, ARBO-wetgeving, juiste vergunningen voor buitenlandse werknemers, naleving CAO, etc.).

 

€ 250, inclusief BTW 


 

Standaarddocumenten

  

€ 15,- per stuk (inclusief BTW), inclusief een korte schriftelijke toelichting. 

 

 • voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • voorbeeld vaststellingsovereenkomst bij ontslag.
 • voorbeeld detacheringsovereenkomst (tussen twee werkgevers).

 

Voor € 45,- worden de documenten voor u op maat gemaakt als u VZL de benodigde gegevens levert. Per post (exclusief verzendkosten) of per mail (gratis) toe te sturen. 


 

Korte check op overeenkomsten, documenten of brieven

 

 

€ 45,- (inclusief BTW) per stuk/soort/document/dossier. O.a.:

 

 • Kloppen de bepalingen in uw arbeidsovereenkomst?
 • Is uw vaststellingsovereenkomst "WW - vriendelijk"?
 • Is uw transitievergoeding juist berekend?
 • Heeft u de juiste ontslagvolgorde toegepast bij uw reorganisatie; kloppen de personeelslijsten?
 • Is uw verbeterplan bij disfunctioneren toereikend?

 

Voorlichting/presentaties voor bijeenkomsten of seminars (speciaal voor werkgevers).

 

€ 300,- per dagdeel. O.a. 

 

 • Hoe werkt ontslag in Nederland?
 • Ontslag van disfunctionerende werknemers, hoe krijg je dat voor elkaar?
 • De rechten en plichten van zieke werknemers.
 • Reorganisaties en ontslag, WMCO.

 

Presentaties en workshop op maat over de meeste arbeidsrechtelijke onderwerpen mogelijk. Neem vrijblijvend contact op. 


 

Standaard advieskosten 

 

€ 125,- per uur*, omvat alles wat nodig is voor het oplossen van uw probleem. O.a.,

 

 • Schriftelijk advies, plan van aanpak.
 • Bijwonen van bijeenkomsten.
 • Telefoneren (naar u, de wederpartij, derden).
 • Opstellen correspondentie (brieven, e-mails).
 • Opstellen processtukken (dagvaarding, verzoekschrift, verweerschrift, pleitnota, etc.).
 • Voeren procedure bij de Rechtbank of UWV. 

 

* exclusief eventuele reiskosten en griffiegeld.

* Voor werknemers met een kleine beurs is het mogelijk in een ontslagprocedure op te treden voor een gering percentage van uw ontslagvergoeding, of tegen een lager tarief.

  

Vaste prijsafspraak mogelijk (per procedure)

 

Vraag vrijblijvend een offerte op maat!

 


 

KvK 68680511

 

Algemene voorwaarden zijn op de dienstverlening van VZL van toepassing, en worden met uw offerte meegestuurd.