Het coronavirus en het arbeidsrecht; update 11 mei 2020

De door minister Koolmees van SZW aangekondigde verlenging van de NOW regeling (de regeling die de loonkosten voor 90% overneemt; zie VZL actueel van 20 maart 2020) wordt wederom met 3 maanden verlengd. Anders dan tot nu toe gold, heeft de minister aangekondigd dat het ontslagverbod (beter; ontslagboete) om werknemers tijdens de coronacrisis te ontslaan (voor werkgevers die van deze regeling gebruik maken) van tafel gaat. De precieze regeling wordt nog uitgewerkt.


Het coronavirus en het arbeidsrecht; 20 maart 2020

Het kan u niet ontgaan zijn dat Nederland en de rest van de wereld is getroffen door een pandemie van ongekende grootte. Het openbare leven ligt nagenoeg stil door de aanwezigheid van het coronavirus, en dat heeft gevolgen. Gevolgen op vele terreinen.

 

In de eerste plaats natuurlijk voor de volksgezondheid en het welzijn van een ieder, maar ik wil focussen op de gevolgen voor uw onderneming als u werkgever bent, of uw baan als u werknemer bent. Er zijn door de Nederlandse regering tal van maatregelen getroffen, en de belangrijkste probeer ik voor u hieronder kort uiteen te zetten.

 

Voor werkgevers

  1. Het UWV neemt tot maximaal 90% van uw loonkosten over, afhankelijk van uw omzetverlies. Dit verlies moet ten minste 20% zijn. Deze maatregel voorkomt dat u uw personeel gedwongen moet ontslaan.
  2. U kunt als zelfstandige (ook zonder personeel) via een snelle en eenvoudige regeling bij uw gemeente inkomensondersteuning krijgen.
  3. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Er zijn meer tijdelijke maatregelen, maar die zijn vooral gericht op financiering en kredieten of gelden alleen voor bedrijven in bepaalde sectoren. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

 

Voor werknemers:

  1. Uw werkgever kan u verplichten thuis te werken, of uw gebruikelijke arbeidstijden tijdelijk aanpassen.
  2. Uw werkgever is verplicht een veilige werkomgeving voor u te verzorgen; dat betekent dat uw werkgever de adviezen van het RIVM voor wat betreft het coronavirus dient op te volgen.
  3. Als u ziek bent (al dan niet door het coronavirus) moet uw werkgever uw loon gewoon doorbetalen.
  4. Uw werkgever kan u niet dwingen verlof op te nemen.

Heeft u specifieke vragen of problemen? Neem contact op met VZl voor een advies op maat.